תנאי שימוש ותקנון רכישה

ברוכים הבאים. אנו קראו את עמוד תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות בעיון רב לפני ביצוע כל פעולה או שימוש באתר. המסמך כתוב בלשון זכר , אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

ברוכים הבאים. אנו קראו את עמוד תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות בעיון רב לפני ביצוע כל פעולה או שימוש באתר. המסמך כתוב בלשון זכר , אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. אנא קראו בקפידה את תנאי השימוש המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש"). תנאים אלו חלים על כל מבצע פעולה באתר ("זה זול"). בקריאת מסמך זה המשתמש מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה ו/או דרישה כנגד אתר "זה זול" , בעלי האתר ומפעיליו. למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות האתר על פי תנאי השימוש. אתר "זה זול" שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש ותקנון הרכישה מעת לעת , על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

כללי.

אתר "זה זול" www.zezoll.com מספק שרותי מסחר אלקטרוני למשתמשים.

אתר זה זול פועל כמתווך בין אתרי מסחר אלקטרונים ופלטפורמות תשלום (להלן: "אתרים השותפים"), לרבות www.ebay.com, www.amazon.com, www.paypal.com ,www.aliexpress.com ,www.dx.com לבין משתמשים.

אתר זה זול פועל כמתווך בין בעלי עסק ישראלים (להלן: "מוכרים שותפים") לבין משתמשים.

משתמשים אשר רוכשים ו/או משתמשים במוצרים ו/או שירותים של אתרים השותפים דרך אתר זה זול, כפופים לתנאי השימוש של אתרים השותפים.

משתמש שמסכים עם תנאי השימוש של האתר זה זול, מסכים עם תנאי השימוש של כל אתר שותף אשר עבורו מבוצע השרות של אתר זה זול.

משתמש הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או פרופיל האישי שלו באתר בכל הקשור בו.

משתמש מאשר בזאת, כי הובהר לו על הפרעות שיכולות לקרות במהלך השימוש באתר שקשורות ישירות לתפעול האתר ו/או קשורות לתקלות שיכולות להיגרם על ידי צד שלישי לרבות חברות שמספקות שרותי אינטרנט, חברות שמספקות שרותי אחסון המידע, חברות המספקות תשתיות אינטרנט. משתמש פוטר את זה זול מכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד ו/או תשלום אשר ייגרמו לו עקב האמור לעיל.

ל זה זול יש זכות מלאה בכל עת לשנות ו/או להפסיק כל תכונה ו/או מאפיין של האתר על פי רצונה החופשי ללא חובת הודעה על כך למשתמש בשום צורה שהיא.

משתמש מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. למשתמש ימלאו לפחות 18 שנים על מנת שיוכל להשתמש באתר בצורה חוקית.

חברת זה זול רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר מכל צורה, להסיר כל תוכן אשר פורסם ע"י המשתמש באתר זה זול לרבות תגובות על תכנים שפורסמו על ידי משתמשים אחרים.

חברת זה זול רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר מכל צורה, למחוק ו/או ולהשהות ו/או להפסיק לחלוטין פעילות של משתמש באתר זה זול.

שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

זה זול שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר ו/או להוסיף או לבטל תנאי השימוש באתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או חובת הבאת נימוקים בנדון.

שינויים אשר יתבצעו על ידי זה זול יחלו על כל משתמשי האתר עם מועד ביצוע השינויים.

כללי התנהגות של משתמשים.

זה זול שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק תכנים של משתמשים ללא צורך בהודעה ו/או הבאת נימוקים בנידון.

אין המשתמש ישמש באתר זה זול בכל דרך שהיא אשר אסורה על פי חוק.

זה זול, לרבות מפעילי האתר, בעלי החברה וכל הגורמים נוספים, אשר קשורים בתכנון המערכת, אינם אחראים על כל נזק גופני ו/או נפשי אשר יכול להיגרם על ידי תכנים שהועלו על ידי משתמשים באתר זה זול.

משתמש לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או מפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם.

משתמש לא ישתמש בפרטים ו/או סיסמאות ו/או תכנים של משתמשים אחרים בניגוד לחוק.

אסור למשתמש להשתמש בחלקי קוד ו/או אלגוריתמים ו/או תוכנות מכל סוג לצורך איסוף מידע מאתר זה זול.

אסור למשתמש לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת ו/או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות צד שלישי.

אסור למשתמש לחקות אדם או ישות ו/או לייצגו שלא כהלכה ו/או השתייכותו לאדם ו/או לקבוצה מסוימת.

משתמש מסכים בזאת שחלק מפרטים האישיים שלו ימסרו לאתרים השותפים ו/או מוכרים שותפים כפי שהם מופיעים באתר זה זול ו/או כפי שהמשתמש הגדיר אותם במהלך השימוש באתר זה זול לרבות כתובת מגורים, מספר טלפון להתקשרות, דוא"ל אשר המשתמש נרשם אתו, שם מלא וכל פרט אחר אשר יידרש כדי לספק שרות שאתר זה זול מציע.

זה זול אינה שומרת פרטי אשראי בשרתי החברה ו/או בשום אמצעי השייך בלעדית לחברת זה זול ואינה מפיצה ו/או משתפת בשום צורה ובשום ערוץ פרטים אלה.

קניין רוחני וסימני מסחר.

כל חומרי ו/או תכני ו/או מערכות ו/או אלגוריתמים של האתר הם רכוש בלעדי של חברת זה זול ו/או נעשה בהם שימוש תחת הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות שאליהם הם שייכים.

כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, שימוש או שינוי בדרך אחרת של האתר ו/או חלקיו מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מ זה זול, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים על פי חוק ודין.

אין לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף אלמנטים גרפיים ו/או טקסט ו/או מוסיקה וצלילים על כל היבטיהם גם במקרים שקיים אישור מפורש מטעם זה זול על שימוש בתכנים של אתר. כל סימני המסחר המופיעים באתר הם בבעלות בלעדית של חברת זה זול.

משתמש לא יפרסם או יעלה לאתר כל חומר ו/או תוכן על כל היבטיו, אשר לא קיים ברשות אותו המשתמש אישור מפורש מבעל זכויות היוצרים של החומר ו/או התוכן.

אין חברת זה זול ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על כל הפרה של קניין רוחני ו/או זכות מוסרית ו/או הפרה בשימוש של סימני מסחר של צד שלישי ע"י משתמש רשום באתר זה זול.

אחריות על עבירה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני שבוצע על ידי המשתמש אינה חלה על חברת זה זול. כל עבירה המתבצעת על ידי המשתמש באתר זה זול באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.

"zezoll" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "zezoll", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב ו/או גרפי, הנו סימן מסחר של זה זול, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.

היעדר אחריות.

משתמש יודע ומבין שכל השימוש הנעשה באתר הוא על אחריותו ו/או סיכונו של המשתמש ו/או מטעמו בלבד. חברת זה זול, מנהליה, עובדיה ושותפיה אינם מתחייבים ואינם מצהירים כפעילות האתר תיהנה תקינה ו/או זמינה ו/או סדירה בכל עת. כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם בכשל פעילות של אתר זה זול היא על אחריות המשתמש בלבד.

אין חברת זה זול ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים ו/או ערבים להתנהגות בלתי תקינה ו/או פלילית ו/או פוגעת של צד שלישי שממנו נרכשים המוצרים ו/או שירותים דרך אתר זה זול.

המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב וללא סינון מקדים על ידי החברה זה זול. אין בהצגתם המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם ו/או טיבם.

אין חברת זה זול ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על נזקים ו/או הפסדים הנגרמים עקב קבלת החלטתו של משתמש בגין רכישת מוצר ו/או שרות שמוצא על ידי האתר זה זול.

משתמש מסכים לשפות ולפצות את חברת זה זול ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.

משתמש הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את זה זול מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו אתר מספק שרות, לכל פעולה של הגורמים אשר פורטו, לרבות כשל של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו אתר מספק שרות לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של הגורמים אשר פורטו לקיים את תנאי העסקה, וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש אחר.

חברת זה זול אינה נושאת באחריות על נזקים ו/או הפסדים אשר נגרמים למוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים שאתר זה זול מספק לצרכן על ידי צד שלישי לרבות מקרים, הכוללים אך לא מגבילים, של אסונות טבע, מלחמות ושביתות במשק.

חברת זה זול אינה אחראית על שגיאות כתיב ו/או תמחור ו/או מידע מוסתר מהמשתמש אשר מקורם בתכנים שנוצרו במקורם לא על ידי חברת זה זול ומפעיליה.

חברת זה זול אינה אחראית על תשלומי מיסים, מכסים, מע"מ ו/או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח, שהוזמן דרך האתר זה זול, על ידי הרשויות המקומיות.

זה זול אינה אחראית על אספקת פרטים שגויים ע"י משתמש בעת הרכישה. כל נזק ו/או עוול נפשי או מוסרי הנגרמים מאספקה של פרטים שגויים הם על אחריות הבלעדית של המשתמש ו/או גוף ו/או מייצג אשר מבצע פעולה מטעמו.

המשתמש מאשר כי קרא את עמודי "כדאי לדעת" בהם יש את המידע הנחוץ לגבי הפעולות שיש לבצע במקרים בהם יש בעיה עם הזמנה.

זה זול אינה מפעילה ו/או קשורה למעבדות שירות ותיקונים בישראל – במקרה של תקלה במוצר חשמלי ו/או כל מוצר אחר הנמכר באתר, באחריות הלקוח לפנות עצמאית למעבדת שירות על מנת לתקן את התקלה במידה וקיימת.

מדיניות משלוחים, החזרת המוצרים וביטול הזמנות.

מן הנאמר בסעיף 1, מובהר בזאת למשתמש, אשר מדיניות החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא המוכר וכפופים לתנאי השימוש של אתר מסחר אלקטרוני שעבורו אתר זה זול נותן את השרות.

אין אפשרות לבטל את העסקה באתר זה זול לאחר ביצוע הזמנה לרבות כל האתרים השותפים שעבורם אתר זה זול מספק שירותים.

אחריותו של המשתמש לשלם דמי משלוח פריט ו/או מוצר אשר מוחזר למוכר ו/או בית העסק ו/או שותף של אתר זה זול.

במידה ויש עיכוב במועד הגעה של הזמנה/ות לכתובת אשר סופקה בעת הרכישה, יש להודיע לחברת זה זול, אשר מפעילה אתר זה זול, בהודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה/ות. יש להודיע על העיכוב לא יאוחר מ-40 יום מתאריך ביצוע ההזמנה/ות במידה ובוצעה מאתר Ebay, ואם ההזמנה בוצעה מאתר Ali Express הודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה תגיע מהלקוח לא יאוחר ממספר ימים לאחר שזמן ההגעה המשוער של המוצר מגיע. במקרה שבו התקבל מוצר פגום/שונה מכפי שתואר, באחריות הלקוח להודיע על כך לצוות האתר בסמוך למועד קבלת המוצר. כל נזק שידווח כעבור 3 ימים ומעלה מקבלת המוצר יחשב כנזק שנגרם על ידי הקונה. במקרה קבלת ההודעה לפי תנאים אשר פורטו בסעיף הנוכחי, זה זול תפתח בהליך פתיחת פניה (להלן:" כרטיס תמיכה") כנגד המוכר לפי תנאי הגנת הצרכן של אותו אתר שותף שממנו נרכש/ו המוצר/ים. לחברת זה זול אין אחריות בדבר החזרת הכספים ו/או פריטים ו/או החלטה סופית בדבר פיצוי הרוכש.

משלוח המוצר מבוצע בהתאם למדיניות הפלטפורמה ממנה מוזמן המוצר ובאחריותה. זמן המשלוח משתנה ממוצר למוצר בהתאם לפלטפורמה או מוכר ספציפי של המוצר ומופיע בפירוט המוצר באתר.

פריטים שהוזמנו מאמזון – מכיוון שרוב המוצרים מאמזון לא נשלחים לישראל אלא נשלחים דרך מחסן בארה"ב, אין אפשרות לפנות להגנת הצרכן במקרה של בעיה עם מוצר ואין אפשרות להחזיר ו/או להחליף מוצרים.

בכל פניה לגבי מוצר פגום אשר הוזמן מאתר Ebay, האתר עשוי לבקש מהקונה לשלוח את המוצר חזרה אל המוכר בתמורה להחזר כספי מלא, כאשר עלות המשלוח היא על חשבון הקונה בלבד. בכל מקרה של החזרת מוצר אל המוכר, עלות המשלוח תהיה על חשבון הקונה, לפי מדיניות האתרים השותפים.

בביטול עסקה שלא עקב: (1) פגם או אי התאמה במוצר; או (2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק

מדיניות מכס

זה זול לא תישא בהפסדים ו/או נזקים שיגרמו לקונה כתוצאה משחרור החבילה באופן עקיף לרבות אך לא מוגבל להוצאות: דלק, תחבורה ציבורית, הפסדים שנגרמו עקב עיכוב החבילה בזמן ההמתנה לשחרורה מהרשויות.

זה זול אינה מבצעת ו/או מתפעלת את ההליכים ו/או צעדים לצורך שחרור החבילה מרשויות שקשורות להליך שחרור החבילה או חלקיה. הליכים אלו הינם באחריותו של הלקוח בלבד.

אין חברת זה זול ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים ו/או ערבים על כל נזק שנגרם לחבילה ו/או מוצר בעת הליך השחרור של החבילה ו/או המוצר מרשויות המתאימות.

זה זול אינו מכסה עלויות הקשורות לאובדן ו/או פגמים בחבילה. במידה וחבילה אבדה ו/או נפגעה טרם נשלחה ו/או במהלך הליך המשלוח, חברת זה זול לא תישא בהוצאות.